Pri objednávke nad 39 € poštovné zdarma.

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového obchodu PharmShop

INTERPHARM Slovakia, a.s.
Uzbecká 18/A
821 06 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 35 789 841
IČ DPH: SK2020245326
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s., SK67 1100 0000 0026 2270 4407

Spoločnosť je zapísaná na Okresnom súde Bratislava I vložka číslo: 2467/B
Internetová adresa obchodu: www.pharmshop.sk

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27


Objednávka
Kupujúci potvrdením objednávky súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a odoslaním objednávky prostredníctvom elektronického obchodu PharmShop si záväzne objednáva tovar zobrazený v nákupnom košíku. Následne bude kupujúcemu na emailovú adresu uvedenú v objednávke zaslané potvrdenie o prijatí objednávky.

Dodacia lehota
Objednaný tovar zvyčajne posielame do 48 hodín od prijatia objednávky. V prípade nedostupnosti tovaru na sklade zákazníkov o tomto informujeme prostredníctvom poskytnutých kontaktných údajov. Termín doručenia tovaru závisí od dodacích lehôt kuriéra a trvá zvyčajne 2-3 dni od odoslania.

Platobné podmienky
Výsledná suma objednávky je súčtom všetkých položiek v objednávke zobrazených v nákupnom košíku plus poštovného podľa cenníka kuriéra. Za tovar sa platí pri prevzatí objednávky od kuriéra (kartou, alebo v hotovosti) alebo online prostredníctvom portálu TrustPay (www.trustpay.eu) alebo v hotovosti v mieste jej vyzdvihnutia. Cena zobrazená na objednávke je koncová. 

Záručná doba
Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba.

Zrušenie objednávky
Objednávku je možné zrušiť v čase do vyskladnenia tovaru a odovzdania kuriérovi a to prostredníctvom kontaktného formulára na stránke obchodu.

Doprava
Objednaný tovar posielame na celé územie Slovenskej republiky prostredníctvom kuriéra. Pri objednávke nad 49 € je poštovné v rámci Slovenskej republiky zdarma. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodávky spôsobené uvedením nesprávnej adresy kupujúceho.

Tovar je tiež možné osobne vyzdvihnúť si na nasledujúcej adrese do 14 dní od výzvy na jeho prevzatie:

Lekáreň Zelená Farmácia
Uzbecká 20
821 06 Bratislava

tel. 0917 696 659
otváracie hodiny: pondelok až piatok 8:00 – 16:00 h.

Reklamácie
Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch cez e-mail (prostredníctvom kontaktného a reklamačného formulára) alebo telefonicky na tel. č. 0917 696 659. Aby bolo možné reklamáciu uznať, je nutné tovar čo najskôr poslať späť na našu adresu, kde posúdime rozsah oprávnenosti reklamácie. O vybavení reklamácie budeme objednávateľa bezodkladne informovať.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy – vrátenie tovaru
Kupujúci má v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. (Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov) právo zaslať tovar späť do 14 dní od jeho prevzatia. V súlade s cit. zákonom sú lieky a ostatné prípravky určené na užívanie definované ako tovar, ktorý po otvorení nie je možné vrátiť a preto musí byť tento druh tovaru v pôvodnom neporušenom obale, nepoškodený a nepoužitý. Ak sa kupujúci v uvedenej lehote rozhodne tovar vrátiť, je potrebné o tom informovať predávajúceho a zaslať mu písomné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu (alebo presnej adresy) pre vrátenie peňazí. Náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Zásielky vrátené predávajúcemu na dobierku nebudú prevzaté.

Ochrana osobných údajov
Bližšie informácie a presné podmienky o spracovávaní a ochrane osobných údajov nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

Záverečné ustanovenia
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Umiestnením na internetovej stránke www.pharmshop.sk je splnená povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok.
Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné vzťahy týmito obchodnými podmienkami neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho, resp. Obchodného zákonníka.