Zákaznícke centrum


Spôsob platby

Za objednaný tovar sa platí pri prevzatí dobierky od kuriéra (v hotovosti, alebo kartou), online prostredníctvom TrustPay (www.trustpay.eu) alebo CardPay. Na mieste osobného odberu nie je možné platiť za objednaný tovar, takáto platba musí byť realizovaná vopred online.

Od 1. 7. 2022 sa budú hotovostné platby zaokrúhľovať na 5 centov.

Úplné znenie novely je v § 3 odsek 4 zákona a znie nasledovne:
„Cena platená v hotovosti sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov; celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je nižší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je rovný alebo vyšší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nahor. Ak je cena platená v hotovosti súčtom cien za viac kusov toho istého tovaru alebo viac kusov rôznych tovarov, zaokrúhľuje sa takto až výsledná cena platená v hotovosti. Cena platená v hotovosti vo výške 1 eurocent alebo 2 eurocenty sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov. Takéto zaokrúhľovanie ceny nie je porušením cenovej disciplíny podľa tohto zákona.“

   
Vrátiť sa na začiatok